Indhold


Ejede sites


Andre sites


Language/sprog


         

IT-konsulent - Master grad niveau!

M.Sc.EE (DTU) - Sun J2EE certificeret - BEA Weblogic certificeret - arbejdet som official IBM konsulent / BEA konsulent / 7N konsulent / ProData konsulent / SCR konsulent ...
Contact: phone +45 41434340

CV på dansk : CV på engelsk : CV på norsk :
Profil: Specialitet er at programmere, konfigurere og integrere - med intens fokus på forretnings værdi for kunden/projektet! Arbejdet i mange roller. Forsøger virkelig at være en flink person og have forståelse for andre folks situation. Store og små projekter. Offentlig & privat. Hårdt pres eller ikke. Tager personligt ansvar. Prøver på at _være_ www.j2ee.dk !

Detaljer: født 1966-11-01, dansk statsborger, specialitet er J2EE, math-fysik student, uddannelsesbaggrund er M.Sc.EE, dimitteret 1995, kan arbejde i udlandet

Sprog: dansk, engelsk, tysk (bør opfriskes), fransk (bør opfriskes)

Nøgle ord: højt aktivitetsniveau - "hit-the-ground-running" - teamplayer holdningen "hvordan jeg jeg hjælpe?" - integritet - oprigtighed - ydmyghed - rolig, høflig & professionel

Specifikt :
 • har arbejdet _med_ BEA i et årti - programmeret og tunet server
 • har arbejdet _for_ BEA Systems som deres konsulent
 • _certificeret_ i BEA (sammen med andre Sun J2EE certificeringer)

Arbejdet i roller: J2EE udvikler, UML arkitekt, AIX/Weblogic driftsmand, teknisk tester, forretningscase analytiker, visse Oracle DBA funktioner (oprette skema, index'er, undersøge explain plan, grant rights, update index statistics, overvåge tablespace forbrug via Oracle systemtabeller, migrere data mellem skiftende datamodeller, etc).

Arbejdet i sektorer: telecom, forsikring, bank, finans, told & skat, offentlig sektor borger e-service, sikkerheds system design

Certificeringer & uddannelse:
 • M.Sc.EE fra DTU med speciale i Computer Science og matematik
 • Bestået 310-051 (Sun J2EE Arkitekt, 1st test in series)
 • Sun Certified Developer for Java 2 Platform (310-252A, 310-027)
 • Sun Certified Programmer for Java 2 Platform (310-025)
 • BEA Certified Specialist: Server
Hands-on artikler på privat hostede websites: j2ee.dk, designpatterns.dk, topsecurity.dk, cryptography.dk, whitepapers.dk

Historisk baggrund

 • 2010.06 til 2011.06 - 1.0 år : Next Ventures Ltd. konsulent - Rolle: udvikler - Projekt: shipping e-commerce Opgaver : udarbejdede overordnet mange release/sprint level user stories (As.. I need.. so that..) med accept kriterier i SCRUM/agile rammer. Herunder teknisk programmering af Weblogic Portal CMS, MQ-integration overvågningsprogram og selenium testing. Arbejdede med design for infrastruktur integration af gamle websider ind i nyt website (”frame” gammelt website) for at skabe en naturlig overgang for kunder til nyt website. Herunder diverse konfiguration af Apache mht. bl.a. 'redirectects' af urls mht. cookies. Værktøjer: Java, Eclipse, Apache 'redirect' moduler. Javascript, Freemarker, Weblogic Portal CMS (EJB programmering), Omniture webstatistics (SiteCatalyst, data warehouse udtræk, surveys), XML, XSD, css, MQseries, JMS, Maven, Subversion, Hudson Continous Integration build og test, SCRUM arbejdsform/Agile principper (sprints, stories, effort estimering, commitment).
 • 2008.06 til 2010.04 - 1.7 år : SCR konsulent - Rolle: teknisk tester - Projekt: offentlig sector, elektronisk borger service. Opgaver : 1)Teknisk support til eksterne projekt deltagere (forskellige banker) - fejlsøgning på BEA WLS niveau. 2)Teknisk support til intern test team. 3) Oracle DB håndtering: oprette skema, tabeller, flytte test data med SQL migration scripts, udtrække test data. 4)Udføre test (Soap XML requests), analysere logs. 5) Programmere Java applikation med swing GUI til udtræk af drift statistik. 6) Programmere updates til andre Java log udtræk værktøj. 7) JUnit test af JPA lag (Java Persistence API). 8) Kodning af JSP sider på Tomcat/Jetty til fremvisning af test data. Teknologier: Tinglysning (S2S og tinglysning.dk), J2EE, Webservices, OCES signering, UML. Værktøjer: HP Quality Center, SoapUI Pro, Altova XML Spy, XML, XSD, DTD, Eclipse, Oracle, SQL-Plus, SQL Developer, BEA Weblogic, Tomcat, Jetty, JSP, JPA, JUnit.
 • 2006.11 til 2008.06 - 1 år, 7 måneder - kontinuert : ProData konsulent - Rolle: J2EE designer og udvikler - Projekt: UML realisering af usecases i passende webservice teknologi for Telecom klient
  Arkitekt oversættelse af usecases med forretningsviden til J2EE application design - til outsourced underleverandør i Indien. Implementerede selv dele, som underleverandøren ikke klarede. Analyserede data model. Teknologier: UML, J2EE, Webservices, EJBQL, Soap, XML. Værktøjer: Eclipse, IntelliJ, Enterprise Architect, Oracle, BEA Weblogic
 • 2006.09 : 7N konsulent - Rolle: troubleshooter - Projekt: troubleshoot DB2e i transport sektor virksomhed.
  Foretog setup review på (håndholdt device synchronizering) performance flaskehalse i DB2e environment. Afleverede rapport, med angivelse af problemer, ændringsforslag og forslag til opfølgning. Værktøjer: HP4700 PDA, WinCE, DB2e, Websphere, WAS, DB2, J2EE, Wintel
 • 2006.08 : 7N konsulent - Rolle: middleware konfigurator - Projekt: WLI fastpris kontrakt for Telecom klient.
  Servicepack upgradering og hurtig installations service check af en BEA Weblogic/WLI/Suse Linux/Oracle installation. Nye drivers og reduktion af overordnet memory fodaftryk. Værktøjer: BEA Weblogic WLI, BEA Workshop, Suse Linux, Oracle.
 • 2005.05 til 2006.07: 7N konsulent - Rolle: arkitekt team medlem - Projekt: infrastruktur i forsikrings virksomhed.
  Arbejdede i IT-Arkitektur gruppen. All-round opgaver. Troubleshooting på propritær system fejl i produktion via reverse-engineering. Simplificerede Weblogic/Websphere MQ integration arkitektur (fjernede MQ og erstattede det med J2EE ETC/extended transaction client) - arbejdede senere hårdt på stabilitets problem troubleshooting. Netværk infrastruktur setup med opfølgning på firewall åbninger. Testcases til verifkation af netværksopsætning. BlutCoat setup analyse (læste rå konfigurations udtræk). Scriptet opsætning af udviklerplatforme. Log konsolidering. Genskabning af crashed CVS. Teknologier: J2EE, Weblogic, IBM MQseries, webservices, BlueCoat, Eclipse.
 • 2005.01 til 2005.08: BEA Systems Nordic konsulent - Rolle: AIX/Linux/Weblogic driftsmand - Projekt: driftsafdeling i bank/finans sektor (Jyske Bank & Nykredit).
  "Hit-the-ground-running" driftsmand/operatør igennem 7 måneder på BEA Weblogic i AIX miljø. Official BEA Systems konsulent hos jysk driftafdeling (drift site for bank/finans afdelinger: Jyske Bank & Nykredit). Vedligehold og troubleshooting (når WLS fejler, applikationer ikke kører/kommunikerer korrekt, løsning af konfigurations og performance issues,..). Håndterer første-hånds svar til alarmer fra drifts overvågning af produktions problemer (BEA server & portal). Afklarer problemer straks og/eller analyserer problemer tilstrækkeligt for andre mennesker til at kunne tage ejerskab af problemerne. Assisterer med at lægge program rettelser i production. Teknologier: J2EE, AIX, Weblogic 8.1, shell scripting, SunOne/IPlanet,Java test programs,... hvad end det kræves at holde prodution kørende og udviklerne tilfredse i deres test miljøer.
 • 2000.03 til 2004.12: BULL konsulent - Rolle: J2EE udvikler and BEA Weblogic drifts supporter - Projekt: elektronisk registrering af import/export for dansk Told og Skat
  Speciale indenfor sikkerheds området og Weblogic 4.5/5.1/7.1/8.1. Arbejdede ligeligt i udvikler afdelingen og assisterede inhouse AIX drift afdeling. Forskellige projekter med at elektronisk håndtere al ahandel mellem et EU land og ikke-EU lande (import & eksport system). Troubleshooting problemer relateret til applikation/middleware: segment-fejl, tab af netværksforbindelse, memory-leaks, single-point-of-failures, performance-problemer (sikkerheds relaterede eller ej), stress-testing... Teknologier: Weblogic, SSO, Security provider, passticket generator, session-id manager, JAAS, AIX, J2EE, Eclipse (fra allerførste versioner), Ant, fed klient applet, servlet, Sun plugin, Webstart, Muffins, LDAP, Pearl, EJB 2.0 / 1.1, XDoclet, domæne model, Middlegen, Velocity, UML, design patterns, Ant, Sybase, RMI, Unit tests... Fuld livscyklus
 • 2000.02: IBM konsulent - Rolle: J2EE udvikler og tester - Projekt: København pels center auktions hus
  Bodyshoppet on-location udvikler i team på 10-15. Implementerede print løsning. Teknologier: 3/9 barcode, J2EE, VisualAge for Java
 • 1999.12: IBM konsulent - Rolle: J2EE udvikler - Projekt: Østergård/Dansk auto reservedele
  Website functionalitets vedligehold. Teknologier: servlets, SQL, DB/2, VisualAge for Java
 • 1998.02 to 1998.11: IBM konsulent - Nordea
  Bodyshoppet on-location udvikler gennem 9 måneder. Teknologier: C++/Java, JNI, Visual Sourcesafe, Websphere, Network dispatcher, servlet, webserver load distribution, round-robin,..
 • 1997.10: IBM konsulent - Rolle: C++ developer - Projekt: Medi-care tidsplanlægnings allokerings applikation
  Health-care tidsplanerings program for medicinsk personale. I et team på 5 var min del programmering af den grafiske diagram præsentation. Teknologier: C++, OS/2 PM, Gantt-diagram print modul (farve) med pre-view mulighed.
 • 1997.05: IBM konsulent - Rolle: CGI developer - Projekt: "Erhvervs & selskabsstyrelsen" selvbetjenings website
  Bodyshop'et udvikler til at opbygge (tidlig-tid) CGI web-site for on-line bestilling af virksomheds information. Teknologier: CGI, REXX, JavaScript, HTML 3.2, sendmail
 • 1997.04: IBM konsulent - Rolle: J2EE udvikler - Projekt: BG Bank website applet
  Teknologier: JDK 1.1, Applet, HTML
 • 1997.01: IBM konsulent - Rolle: C++ developer - Projekt: "Danske Bank" dial-up hjemme-bank applikation
  Udvikler i 3-4 persons team. Update af eksisterende hjemmebank applikation. Use-case drevet forretnings-logik ændringer - for den største bank i Danmark ("Danske bank"). Teknologier: C++, "GUI-Master" multi-platform klasse bibliotek (Win3.x, Win95, OS/2)
 • 1995.09: dimmiterede med M.Sc. grad og liniebetegnelse "Electronic Engineering" (EE) fra DTU. Hoved fokus på computer science og matematik
 • 1986-91: programmerede intensivt i C/C++/assembler på i80x86 platform assembly, A86, interrupt 2/3/13/21, NMI, remote debugging, Turbo debugger, Periscope debugger, SoftIce, rs232, BIOS, device drivers programming (RAMDISK), TSR, FAT sector layout, hardware/software breakpoints, kendte op-codes udenad. TurboC++, WatcomC++, GNU-C++, DJGPP, MASM, TASM, multi-pattform GUI biblioteker. MS-DOS Encyclopedia, Peter Norten assembler programmering bog, Stoustrup C++, undocumented 16-bit interrrupts in Win95,...


Skill profil

SkillÅrNiveauSidstKommentar
 
Programmering
JavaEE (J2EE) 13 Høj (i dag)I _am_ j2ee.dk
Unix shellscript 8 Middel (i dag) grep,awk,sed,cut,.. for AIX support
JavaScript 12 Middel (i dag)Used in jsp and web presentation GUI libraries
SQL & PL/SQL 12 Middel (i dag) Familiar with Oracle..
 
J2EE/Webtech
EJB 2.0 5 Høj 2008Danish tax&customs+financial sector
Servlets 6 Høj 2008Since early at IBM
Applet/Webstart 5 Høj 2008Danish tax&revenue, fat client
JMS 2 Høj 2008Weblogic JMS, MQ JMS, WLI JMS...
JDBC 5 Middel (i dag)Used in BEA Weblogic configuration
JSP 2 Lav (i dag)Applied during BEA certification trail
JNI 1 Middel 1999For IBM, financial sector project
RMI 4 Middel 2007Applied during SCJD certification
HTML 4.0 10 Middel (i dag)Used everywhere...
XML 4 Middel (i dag)Used beyond what I remember..
SAX/DOM 2 Middel 2009While 7N konsulent, for XML handling
 
Tools
Eclipse 5 Høj (i dag)Since 2002, following VAJ
IntelliJ 2 Middel 2008From 2007
(VAJ)VisualAgeJava 3 Høj 2002For IBM, team/enterprise edition
Log4J 5 Høj 2008Almost all projects
Maven 1 Middel (i dag)While 7N konsulent, financial sector
Ant 4 Høj (i dag)Almost all projects
Enterprise Architect 2 Middel (i dag)Case tool
Designpatterns 5 Middel 2008Applied during SCEA certification, and my site designpatterns.dk
UML 4 Middel 2008Applied during SCEA certification, and my site designpatterns.dk
JUnit 3 Middel 20083 projects
Middlegen (Velocity) 1 Middel 2004OO mapping for Danish tax&revenue
Xdoclet 2 Middel 2004EJB config for Danish tax&revenue
CVS 2 Middel 2008While 7N konsulent
MSVC 4 Middel 2004Source repository, Danish tax&revenue
Subversion 1 Middel (i dag)Subversion
Struts 2 Middel 2006Check out hibernate.dk
Spring 1 Middel 2008Check out hibernate.dk
Hibernate 4 Middel 2008Check out hibernate.dk
TOAD 4 Middel (i dag)Used to inspect database, PL/SQL
SQL Developer 4 Middel (i dag)Used to inspect database, PL/SQL
SoapUI Pro 1 Middel (i dag)Webservice test
 
OS
AIX 4.3.3/5.2 (Unix) 5 Høj 2005My preferred platform!
Linux 3 Middel 2009Stable! Used for hosting my 30+ sites
Microsoft Windows 10+ Middel (i dag)Used in all projects so far
 
Middleware
BEA Weblogic 4.51, 5.1, 7.1, 8.1, 9.1 6 Høj (i dag)Certified on BEA server. Worked for BEA Systems as their konsulent.
Tomcat 3 Middel 2008Running private 20+ sites/virtual hosts
Websphere 1 Lav 2007Applied while working for IBM as their konsulent in Nordea Bank
MQseries 5.2.1/5.3/6.0 1 Middel 2005While 7N konsulent, financial sector
SunOne/IPlanet 1 Middel 2005While BEA konsulent, support unit
LDAP 3 Middel 2004On project for Danish tax&revenue
Apache 4 Middel (i dag)Container for webserver static contents
 
Security
JAAS 4 Høj 2008Project for Danish tax&revenue + later
Weblogic security provider 5 Høj 2004Project for Danish tax&revenue
Bluecoat 2 Middel 20067N konsulent, load-distributer use
SSL 4 Middel (i dag)Did server certificate setup/codesigning
 
Networking
NAT 4 Middel 2006Routing my 20+ websites
DNS 4 Lav 2006Setting up DNS for my 20+ websites
Firewall 2 Lav 2006Routing my 20+ websites
 
Retired...
OS/2 3 1999IBM konsulent, developed heavily on the platform
C++/C 8 1998 WatcomC++/TurboC++/VisualAgeC++
Perl 3 2004Used to manipulate log contents (filter)
M68k assembler 1 1989University: hardware-near programming
Pascal 5 1992University: algorithm & data structures
Fortran 3 1990University: mathematical calculations
ADA 1 1990University: parallel programming algo.
Lisp 1 1989University: functional specifications
Modula-2 5 1990University: modular programming
Z80 Basic 3 1984Starter language: math programs
i80x86 assembler 4 Ex-Elite 1989Remote debugging, Periscope, Softice, TASM, MASM
 
Certificering/uddannelse komplet liste
Sun J2EE Arkitekt 310-051 2004Passed 1st test, 2nd pending...
SCJD (310-252A, 310-027) 2004Sun Certified Developer for Java 2 Platform
SCJP (310-025) 2003Sun Certified Programmer for Java 2 Platform
BEA-CSS 2003BEA Certified Specialist: Server
Fundamentals of J2EE Web application Development Using BEA 2003BEA course
Developing enterprise applications with BEA WebLogic server EJB and JMS 2003BEA course
IBM: Presentation techniques 1997IBM course
IBM: DB2 & SQL Basics 1997IBM course
IBM: OTU 1 (Java) 1997IBM course


Diplomas


M.Sc.EE diploma

Page 2/3

Page 3/3

OTU1 Java, 1997

OTU1 Java, 1998

DB2, SQL basic

Presentation tech.

BEA J2EE 2003

BEA EE EJB 2003

BEA EE EJB 2003

Java Programmer

Java Developer